JADUAL PERANCANGAN PROGRAM BAGI SUKU 1 TAHUN 2018

PI1M KG PELANGI,KINABATANGAN.

 

 

 BIL  TAJUK  SASARAN  TARIKH
 1  TAKLIMAT ADVOKASI (KDB) WANITA   23/3/2018
 2 LATIHAN ASAS E-REZEKI  BELIAWANIS   25/3/2018
 3 PEMERIKSAAN KESIHATAN    KOMUNITI   31/3/2018

 

4  LATIHAN ASAS KOMPUTER PELAJAR   6/4/2018
MELAYARI INTERNET (EMAIL,WEB)  DEWASA   13/4/2018
 KEUSAHAWANAN PENIAGA   22/4/2018
 KELAS ICT BELIA  27/4/2018