Agop Batu Tulug:

Agop adalah bahasa sungai yang bererti Gua. Agop Batu Tulug terletak di Kg. Batu Putih lebih kurang 30KM daripada Pekan Kinabatangan. Agop ini telah lama wujud dan ia menyimpan ribuan keranda lama yang diperbuat daripada kayu jenis keras atau dikenali sebagai Bulian.

 

    

 

    

 

 

 

 

Uncle Tan Wildlife Adventures:

 

Uncle Tan Wildlife Adventures Sdn. Bhd merupakan sebuah syarikat yang mengusahakan pusat pelancongan

yang terletak di Kg. Sungai Lokan, Kinabatangan. Pusat pelancongan tersebut menjadi satu destinasi utama 

pelancong luar negara, kerana pusat pelancongan ini menyediakan pelbagai aktivi termasuk aktiviti lasak seperti jungle trekking.